Leren zichtbaar maken

Wat maakt de school tot een succes? Daar is veel onderzoek naar gedaan. Maar wat werkt nu echt? In het vernieuwende boek Visible Learning verwerkt John Hattie de resultaten van onderzoeken onder miljoenen leerlingen, die gaan over de effecten op leren. Het team van de John F. Kennedyschool heeft in het schooljaar 2016-2017 kennis gemaakt met het gedachtegoed ‘Visible Learning’, oftewel Leren zichtbaar maken. In het schooljaar 2017-2018 wordt gestart met het eigen maken en toepassen hiervan. ‘Visible’ is het zichtbaar krijgen van het leergedrag van de leerling en het zichtbaar maken van het lesgeven aan leerlingen. ‘Learning’ gaat over hoe we omgaan met kennisverwerving en het begrijpen en hoe we dat toepassen.

Een van de bevindingen uit het onderzoek, is dat vrijwel elke ingreep van de leerkracht effect heeft op het leergedrag. Ruim 95% van de effecten zijn positief. Door kennis op te doen met de verschillende effecten, kunnen leerkrachten bewust kiezen voor ingrepen die de grootste effecten hebben. Volgens Hattie is er een groot effect zichtbaar op de eigen cognitieve ontwikkeling van leerlingen als zij weten wat ze gaan leren (leerdoel). Hier wordt door middel van Expliciet Directe Instructie (EDI) al vorm aan gegeven. EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen (waaronder het expliciet delen van het lesdoelen met de leerlingen), aangevuld met technieken.

In de dagelijkse praktijk willen wij de kinderen zoveel mogelijk bij hun eigen leerproces betrekken, omdat dit een groot effect heeft op het leerrendement. Dit zal ook voor ouders zichtbaar worden, door o.a. ouder-kindgesprekken, waarbij de leerling wordt uitgedaagd na te denken en verantwoording te nemen over het eigen leerproces. In het schooljaar 2016-2017 is hier een start mee gemaakt. De komende jaren leren de leerlingen steeds meer eigenaar te worden van hun eigen leerproces.
Een voorbeeld van een ander groot effect is het gericht geven van feedback aan elkaar. Feedback geven is meer dan ‘Goed zo’ zeggen of een sticker uitdelen. Gerichte feedback helpt leerlingen om beter en sneller te leren. Zo helpt het ook als leerlingen zich bewust zijn van welke kenmerken een goede leerling heeft, zodat zij zichzelf ook kunnen ontwikkelen tot iemand die open staat voor leren.