Flextijd voor leerlingen en ouders

Vanaf 1 januari 2022 voeren we een unieke verandering door: de begin- en eindtijden van de school worden flexibel! Dit houdt in dat u de keuze heeft om uw kind om 8.00 of 8.30 uur te laten starten.

Kinderen die om 8.00 uur starten zijn om 14.00 uur uit (op woensdag om 11.45 uur).
Kinderen die om 8.30 uur starten zijn om 14.30 uur uit (op woensdag om 12.15 uur).

Als uw kind gebruik maakt van de bso begint uw kind altijd om 8.00 uur en zal uw kind vanaf 14.00 uur van de naschoolse opvang gebruik maken. Okidoki stuurt u binnenkort een nieuw aanbod.

Meer tijd voor individuele aandacht en coachgesprekken
Het leren zichtbaar maken is een onderdeel van onze onderwijsontwikkelingen. Het past bij de ambitie kinderen geleidelijk zelfstandiger en meer verantwoordelijk voor hun eigen leren te maken. De kinderen leren doelen stellen naar aanleiding van hun eigen resultaten. Ze kunnen feedback omzetten in nieuwe doelen en zij kunnen reflecteren op een eindproduct. De kinderen zijn zich ervan bewust dat ze leren en de manier waarop ze leren.

Door de flexibele begin- en eindtijden zijn er twee momenten op de dag waarop de groepen kleiner zijn. Zo creëren we ruimte en tijd om kinderen in kleinere - soms gemixte - groepen aan hun leerdoelen of een project van Blink te laten werken én om uw kind individueel te coachen.

Coaching
Eens in de drie weken heeft uw kind een individueel coachgesprek. Samen met de coach/leerkracht bespreekt uw kind wat het de afgelopen periode heeft geleerd, wat goed gaat en waar het nog aan wil gaan werken. Het gaat hierbij om kennis én om talenten en vaardigheden. Minimaal drie keer per jaar bent u zelf aanwezig bij het coachgesprek.

Nieuw rooster
Op alle dagen van de week heeft u de keuze om te starten om 8.00 uur of om 8.30 uur. Vooraf kunt u aangeven op welke tijd u uw kind naar school brengt. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.

U kunt aan onze nieuwe lestijden zien dat we uiterlijk om 14.30 uur stoppen. Met dit lesrooster krijgen de kinderen de gebruikelijke 940 uur per jaar. Ieder kind krijgt bij ons dus meer dan voldoende lesuren.
Uiteraard begrijpen wij dat u dagelijkse ritme is ingesteld op 14.45 uur. Mocht het een probleem zijn om vanaf 1 januari uw kind om 14.30 uur op te halen, dan kunt u dit aangeven bij Tamara. Voorlopig bieden wij u nog de gelegenheid om uw kind om 14.45 uur op te halen. U kunt de tijd nemen om rustig uw ritme te wijzigen.

Ouderavond 30 november

Op dinsdag 30 november is er een online ouderavond georganiseerd over de flextijden. Via de volgende link wordt er kort uitleg gegeven over deze vorm van onderwijs: Flextijden vanaf 1 januari 2022