BSO op de Kennedy, voor groep 1, 2 en 3

Wij zijn heel blij om u te mogen vertellen dat wij de voor- en naschoolse opvang de school binnenhalen. Vanaf 1 januari 2022 bieden wij bso aan, in samenwerking met Okidoki.

We starten met de groepen 1, 2 en 3. Zij kunnen op maandag, dinsdag en donderdag voor en na school in het gebouw blijven. Omdat we op woensdag en vrijdag nog een erg kleine groep kinderen hebben, zullen we op die dagen voorlopig wel vervoer regelen naar de andere locatie.

De oudere kinderen vanaf groep 4 t/m groep 8 worden nog wel iedere dag opgehaald, omdat de locatie Julianaweg voor oudere kinderen vooralsnog meer uitdaging biedt. Heeft u een kind in groep 4 en wilt u graag dat hij of zij toch op de schoollocatie blijft, dan is dat bespreekbaar.

Vertrouwd, positief, persoonlijk
Wij merken dat de kinderen die bij ons op school zitten, zich prettig voelen. Wij bieden een veilige plek, wij kunnen de kinderen positief motiveren en met persoonlijke aandacht voor ieder kind zien wij hen groeien in hun ontwikkeling. Die sfeer en veiligheid willen wij graag behouden voor alle kinderen. Ook voor- en na schooltijd.

Eén locatie, één thema
Wat wij graag willen bereiken met de opvangorganisatie in ons gebouw, is dat kinderen ook tijdens bso-uren (buitenschoolse opvang uren) de mogelijkheid hebben om met de thema’s die centraal staan zich te vermaken. Met onder andere spelletjes, ontspanning, sporten, dansen of lekker buiten ravotten kunnen wij de kinderen een breed aanbod bieden. Daarnaast is het voor u fijn om uw kinderen naar één locatie te brengen en weer op te halen.

Peutergroep extra open
De huidige peutergroep zal ook uitbreiden in dagen. Op dit moment zijn zij open op maandag en donderdag. Op dinsdag en vrijdag zullen zij na 1 januari extra open gaan.