Groep 1/2

Herfstwandeling in het bos

De kinderen zullen vast wel uitgeteld zijn. We hebben een flinke wandeling gemaakt in het bos! We waren op zoek naar een goede plek voor een spel, toen we een egel vonden. Het beestje was ziek. We hebben de egelopvang gebeld. Ze vonden het fijn als we hem konden brengen. We hebben het dier met de hele klas naar de egelopvang gebracht en werden daar warm ontvangen. De egel heet vanaf nu Roa en wordt goed verzorgd. Een hele beleving! Ook de moeders hebben ervoor gezorgd dat het een fijn en veilig uitje is geweest. Bedankt!

Kanjermuur in groep 1-2

Op de John F. Kennedy werken wij met de Kanjerlessen. Bij de kleuters hebben we deze lessen gekoppeld aan de emoties van de ‘Doos vol gevoelens’ en aan de omgangsregels in de klas. We hebben zichtbaar gemaakt hoe we eruitzien als we blij, boos, bang of verdrietig zijn. Ook hebben we visueel gemaakt wat er aan de hand is als we blij, boos, bang of verdrietig zijn. Natuurlijk hoort er bij een probleem ook een oplossing! Bij elk probleem is daarom ook een pijl met daarbij een foto van de oplossing. De kinderen passen deze oplossing dagelijks toe. Dit maakt de kinderen hierin zeer zelfstandig. Deze kinderen geven het goede voorbeeld en daar kunnen we als volwassenen echt nog wel wat van leren! Hoe vaak zegt u weleens tegen een andere volwassene dat u iets niet prettig vindt?

Thema Water

Toen we gingen starten met het thema, was het nog heerlijk weer buiten en hebben de kinderen veel kunnen experimenteren met water. Na drie weken zijn we schoolbreed aan het thema water gaan werken. We hebben ons toen meer gericht op de dieren onder water en soorten water. De kinderen hebben veel nieuwe woorden geleerd. We hebben allerlei activiteiten (o.a. mix en ruil, lettergrepen klappen, woorden op volgorde onthouden en memorie) gedaan met de nieuwe woorden, zodat we die veel konden gebruiken en leren. De boot heeft tijdens het thema water 4 keer gevaren. De boot maakt de voortgang visueel (visible learning). De eerste keer wisten de kinderen er 11 van de 20. Na 2 weken waren dat er al 18 van de 20. Dat is een groei van 7 woorden. Natuurlijk leren we nog meer woorden, maar die doen niet allemaal mee voor de boot. Van de dieren onder water/ soorten water wisten de kinderen er vooraf 10. Na 3 weken wisten de kinderen er 17 van de 20. Wederom een groei van 7 woorden. We zijn er erg trots op!