Groep 1/2

Kikker is een held!

Als afsluiting van het thema 'Kikker is een held' hebben we een circuit gedaan in de klas. Er waren 5 onderdelen: drijven en zinken, een echte kikker bekijken, een kikker kleien, een kikkerspel spelen en een dijk bouwen met zand en grind.

Ben u benieuwd waarom het bouwen van een dijk bij dit boek past? Kijk dan het filmpje op 

https://www.youtube.com/watch?v=-OR6ZsJA6VM

Met hulp van een aantal moeders hebben de kinderen in kleine groepjes kunnen werken, waardoor de kinderen veel zelf aan de slag konden. Het was een geslaagde ochtend!

Kikker is een held!

https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/IMG_4172-860-860.JPG
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/IMG_4189-860-860.JPG
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/IMG_4190-860-860.JPG
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/IMG_4192-(1)-860-860.JPG
Bekijk het gehele fotoalbum

Bewegend leren

Bewegend leren is leuk en leerzaam. We doen dit de laatste tijd steeds vaker. De kinderen zijn 30 minuten actief en met veel betrokkenheid bezig met verschillende vaardigheden. Zo hebben we dit keer een taalcircuit gedaan (met een vliegenmepper op klanken slaan en deze hardop zeggen, de kaartjes in de hoepel leggen bij de juist beginklank, de kaartjes in de juiste hoepel leggen bij het aantal lettergrepen en rijmen). De kinderen leren hierbij ook samenwerken en de oudere kinderen helpen de kinderen die nog niet zo lang op school zitten.

Bewegend leren bij de kleuters

https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/IMG_3997-860-860.JPG
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/IMG_4005-860-860.JPG
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/IMG_3999-860-860.JPG
Bekijk het gehele fotoalbum

Kanjermuur in groep 1-2

Op de John F. Kennedy werken wij met de Kanjerlessen. Bij de kleuters hebben we deze lessen gekoppeld aan de emoties van de ‘Doos vol gevoelens’ en aan de omgangsregels in de klas. We hebben zichtbaar gemaakt hoe we eruitzien als we blij, boos, bang of verdrietig zijn. Ook hebben we visueel gemaakt wat er aan de hand is als we blij, boos, bang of verdrietig zijn. Natuurlijk hoort er bij een probleem ook een oplossing! Bij elk probleem is daarom ook een pijl met daarbij een foto van de oplossing. De kinderen passen deze oplossing dagelijks toe. Dit maakt de kinderen hierin zeer zelfstandig. Deze kinderen geven het goede voorbeeld en daar kunnen we als volwassenen echt nog wel wat van leren! Hoe vaak zegt u weleens tegen een andere volwassene dat u iets niet prettig vindt?

Thema Water

Toen we gingen starten met het thema, was het nog heerlijk weer buiten en hebben de kinderen veel kunnen experimenteren met water. Na drie weken zijn we schoolbreed aan het thema water gaan werken. We hebben ons toen meer gericht op de dieren onder water en soorten water. De kinderen hebben veel nieuwe woorden geleerd. We hebben allerlei activiteiten (o.a. mix en ruil, lettergrepen klappen, woorden op volgorde onthouden en memorie) gedaan met de nieuwe woorden, zodat we die veel konden gebruiken en leren. De boot heeft tijdens het thema water 4 keer gevaren. De boot maakt de voortgang visueel (visible learning). De eerste keer wisten de kinderen er 11 van de 20. Na 2 weken waren dat er al 18 van de 20. Dat is een groei van 7 woorden. Natuurlijk leren we nog meer woorden, maar die doen niet allemaal mee voor de boot. Van de dieren onder water/ soorten water wisten de kinderen er vooraf 10. Na 3 weken wisten de kinderen er 17 van de 20. Wederom een groei van 7 woorden. We zijn er erg trots op!