Groep 7

In groep 7 is hard werken erg belangrijk. De lesstof wordt moeilijker en we gaan er op een vlotter tempo doorheen. Er wordt van de kinderen verwacht dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk.
Dit doen wij voornamelijk door onze datamuur goed in te zetten. Voor de vakken rekenen, taal en spelling bedenken de kinderen, per thema, welk doel voor hen een uitdaging wordt en waar zij nog meer in willen groeien. De leerkracht ondersteunt de kinderen door middel van extra oefeningen. Gedurende het thema kunnen de doelen waar zij aan werken wijzigen. Zo blijven de kinderen gefocust.

In de bovenbouw werken wij veel op chromebooks. De vakken rekenen, taal en spelling zijn volledig digitaal, bovendien leren de kinderen werken met verschillende Google apps, zoals Google Documenten en Google Classroom. Naast het digitaal werken zijn de kinderen ook nog schriftelijk bezig. Dit doen zij bijvoorbeeld bij de vakken schrijven, blink en begrijpend lezen.

Wij werken schoolbreed met de methode Blink. In groep 7 worden deze thema’s erg ver uitgediept. De kinderen worden getriggerd door een introles en vier onderzoekslessen. Daarna gaan zij zelf onderzoek doen. Binnen dit eigen onderzoek is er ruimte voor de eigen interesses van de kinderen.
Blink is een methode waarin de vakken natuur, geschiedenis en aardrijkskunde geïntegreerd zijn.

In groep 7 hebben de kinderen het verkeersexamen. Dit bestaat uit het theorie- en praktijkexamen. De kinderen zullen een route door ‘s-Gravenzande fietsen en daarna zullen zij hun verkeersdiploma ontvangen.

In groep 8 worden er een hoop nieuwe dingen gedaan, denk aan de eindtoets, musical en kamp. Deze twee laatste onderdelen komen voorbij na de meivakantie. Verder bespreken we de thema’s tweede wereldoorlog, Noord- en Zuid-Amerika, het opwekken van kernenergie en vele andere.

Natuurlijk bezoeken we in groep 8 verschillende middelbare scholen, waar een aantal proeflessen worden gevolgd, zodat de kinderen al een klein beetje kunnen wennen aan de middelbare school.

Bureau Halt komt ook in dit jaar op bezoek, om twee gastlessen te geven over bijvoorbeeld groepsdruk.

Werkstukken en spreekbeurten moeten ook worden gemaakt, over geschiedenis, aardrijkskunden en muziek!

Naast al deze spannende dingen zijn we nog hard aan het werk met spelling, rekenen en begrijpend lezen. Er wordt nieuwe stof aangeboden, maar ook veel stof herhaald en verdiept.

Een super jaar met een spetterend eind!