Groep 7

In groep 7 is hard werken erg belangrijk. De lesstof wordt moeilijker en we gaan er op een vlotter tempo doorheen. Er wordt van de kinderen verwacht dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk.
Dit doen wij voornamelijk door onze datamuur goed in te zetten. Voor de vakken rekenen, taal en spelling bedenken de kinderen, per thema, welk doel voor hen een uitdaging wordt en waar zij nog meer in willen groeien. De leerkracht ondersteunt de kinderen door middel van extra oefeningen. Gedurende het thema kunnen de doelen waar zij aan werken wijzigen. Zo blijven de kinderen gefocust.

In de bovenbouw werken wij veel op chromebooks. De vakken rekenen, taal en spelling zijn volledig digitaal, bovendien leren de kinderen werken met verschillende Google apps, zoals Google Documenten en Google Classroom. Naast het digitaal werken zijn de kinderen ook nog schriftelijk bezig. Dit doen zij bijvoorbeeld bij de vakken schrijven, blink en begrijpend lezen.

Wij werken schoolbreed met de methode Blink. In groep 7 worden deze thema’s erg ver uitgediept. De kinderen worden getriggerd door een introles en vier onderzoekslessen. Daarna gaan zij zelf onderzoek doen. Binnen dit eigen onderzoek is er ruimte voor de eigen interesses van de kinderen.
Blink is een methode waarin de vakken natuur, geschiedenis en aardrijkskunde geïntegreerd zijn.

In groep 7 hebben de kinderen het verkeersexamen. Dit bestaat uit het theorie- en praktijkexamen. De kinderen zullen een route door ‘s-Gravenzande fietsen en daarna zullen zij hun verkeersdiploma ontvangen.