JohnF.Kennedyschool

Groep 8

Groep 8, het spannendste en leukste jaar op de basisschool!

In groep 8 worden er een hoop nieuwe dingen gedaan, denk aan de eindtoets, musical en kamp. Deze twee laatste onderdelen komen voorbij na de meivakantie. Verder bespreken we de thema’s tweede wereldoorlog, Noord- en Zuid-Amerika, het opwekken van kernenergie en vele andere.

Natuurlijk bezoeken we in groep 8 verschillende middelbare scholen, waar een aantal proeflessen worden gevolgd, zodat de kinderen al een klein beetje kunnen wennen aan de middelbare school.

Bureau Halt komt ook in dit jaar op bezoek, om twee gastlessen te geven over bijvoorbeeld groepsdruk.

Werkstukken en spreekbeurten moeten ook worden gemaakt, over geschiedenis, aardrijkskunden en muziek!

Naast al deze spannende dingen zijn we nog hard aan het werk met spelling, rekenen en begrijpend lezen. Er wordt nieuwe stof aangeboden, maar ook veel stof herhaald en verdiept.

Een super jaar met een spetterend eind!