JohnF.Kennedyschool

Gezocht

Wilt u graag schoolbreed actief zijn, dan kunt u lid worden van de oudervereniging. Zij zetten zich in voor een leuke schooltijd voor zowel kinderen, ouders als leerkrachten.

Festiviteiten en activiteiten zoals de schoolfotograaf, carnaval, het voorleesontbij en het zomerfeest geven kinderen de kans om samen op een heel andere manier bezig te zijn dan tijdens een normale schooldag en zijn daarom belangrijk in de ontwikkeling van een kind.
Niet alleen de kinderen, maar ook ouders en leerkrachten beleven plezier aan de activiteiten die door commissieleden van de oudervereniging samen met de leerkrachten worden georganiseerd. 

Heeft u interesse of bent u benieuwd hoe de oudervereniging werkt, mail gerust naar Albertine (voorzitter) albertinecoobs@hotmail.com