Koningsspelen 2015

'Wandelen voor Water' is de landelijke sponsorloop waarbij leerlingen het verschil ondervinden tussen toegang tot water in Nederland en in ontwikkelingslanden. Tijdens 'Wandelen voor Water' lopen basisschool kinderen in Nederland met water op hun rug om zo geld in te zamelen voor waterprojecten op basisscholen in Kenia en Ghana. Hiermee krijgen zij op een leuke en leerzame manier inzicht in de waterproblematiek en ervaren zij wat de dagelijkse realiteit is voor hun leeftijds genoten in Afrika.

De problematiek.
Voor ons is het heel normaal: veilig drinkwater uit de kraan, dagelijkse hygiënische gebruiken zoals handenwassen en een wc in huis en op school. Maar dit is niet overal vanzelfsprekend. In het noorden van Ghana, in centraal Kenia en het zuidwesten van Kenia bijvoorbeeld. Zo heeft 39% van de scholen met hun omliggende dorpen in het noorden van Ghana geen toegang tot water en 74% heeft geen toilet. In de regio’s in Kenia zijn de hygiënische omstandigheden op scholen net zo schrijnend, vooral in de armste gebieden. Op 60% van de scholen hebben kinderen niet de mogelijkheid om naar een toilet te gaan en is er beperkte toegang tot schoon drinkwater. Alsof dit niet schrijnend genoeg is, speelt er ook nog een ander probleem dat het gebrek is aan goede voorzieningen. Veel schoolkinderen zijn in hun gezin verantwoordelijk voor het halen van water. Zij besteden gemiddeld 3 uur per dag aan het halen van water. Hierdoor hebben zij minder tijd om naar school te gaan. Door gebrek aan schoon water, hygiëne en toiletten breken er vaak ziektes uit en deze verspreiden zich snel. Het water dat kinderen op school drinken, komt uit een vervuilde rivier. Dat water staat urenlang in vieze emmers in de hete zon, waardoor parasieten, malariamuggen en bacteriën vrij spel hebben. Omdat er geen toiletten zijn, doen kinderen hun behoefte in het veld of in de struiken. De watergerelateerde gezondheidsproblemen (zoals diarree) hebben niet alleen een effect op de schoolkinderen en hun families, maar belemmeren ook de economische groei van de gemeenschap. Want pas als iedereen een gezonde basis heeft, kunnen mensen werken aan hun ontwikkeling.