bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
John F. Kennedyschool
Nieuwsflits 21-05-2021

Bezoek inspecteur van onderwijs

Enkele dagen voor de meivakantie kondigde de inspectie van onderwijs aan een bezoek te brengen aan onze school. Eén keer per vier jaar doen zij uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en z'n scholen. 
De Onderwijsinspectie ziet namens het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toe op de kwaliteit van het onderwijs. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? 

Vandaag heeft de inspectie op onze school een verificatieonderzoek uitgevoerd. Dit houdt in dat de inspecteur toeziet op de kwaliteit en sturing tussen school, directie en bestuur. 
Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in hoeverre het bestuur de kwaliteit van het onderwijs op de school in beeld heeft en daar een oordeel aan verbindt. Ook maakt het verificatieonderzoek duidelijk in hoeverre het bestuur sturing biedt, zodat de doelen die gesteld zijn op de scholen behaald kunnen worden. Daarnaast geeft dit onderzoek inzicht in de kwaliteit van de school. 

Een belangrijke en spannende dag voor ons. Na vanmiddag kan ik concluderen dat de inspectie een goed beeld heeft van onze school. De inspecteur was positief over de kwaliteit van ons onderwijs en heeft ons mooie feedback gegeven om door te ontwikkelen. Met name over het leren zichtbaar maken in de school en de ontwikkeling van het portfolio was de inspecteur enthousiast. 

Kortom, een mooi moment om te concluderen dat wij met onze school op de goede weg zijn. Dat zowel ouders, leerlingen als leerkrachten de juiste weg zijn ingeslagen en dat wij bevlogen deze ontwikkeling kunnen doorzetten. 

Plantenactie

Vorige week woensdag hebben wij de plantjes-actie, voor het nieuwe schoolplein, afgesloten met de verkoop. De bestellingen konden worden opgehaald bij kinderen uit groep 7 en 8. Daarnaast was er nog een losse verkoop.

Het was prachtig weer en de opkomst was overweldigend. Wij hebben een enorm groot bedrag opgehaald. De opbrengst is maar liefst € 3860,-

Sponsoren en iedereen die plantjes gekocht heeft, heel erg bedankt! 

Kennedy plantjesactie dag 2-9242.jpg

Een kleine versoepeling corona maatregelen

klok.jpg

Gezien de versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd, hebben wij besloten een kleine versoepeling in te voeren door met ingang van aanstaande maandag de deuren weer te openen om 8.20 uur in plaats van 8.15 uur. 

De overige maatregelen blijven nog van kracht.

Blink!

Dit schooljaar zijn wij begonnen met Blink! Blink is een nieuwe, gave methode voor wereldoriëntatie. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek zijn hierin geïntegreerd.
De werkwijze van deze methode is dat de kinderen elk thema aan een onderzoekscyclus werken. Binnen deze cylcus bedenken zij een prikkelende onderzoeksvraag en vervolgens gaan zij aan de slag met hoe ze deze onderzoeksvraag willen beantwoorden.
Kinderen leren hierin keuzes maken hoe ze willen werken, hoeveel tijd ze kwijt zijn en welk eindproduct ze willen neerzetten. Kortom, een methode waarbij de leerlingen leren om een eigen mening te vormen over alles wat er in de wereld is. 

In september zijn wij zijn gestart met het thema Wow, de wereld! Ook zijn de thema’s 'Een eigen plek' en 'Verre wereldreizen' voorbij gekomen. Momenteel zijn wij bezig met Grote experimenten. De leerlingen werken, groepsdoorbrekend aan een project dat binnen het thema valt. Tot de zomervakantie zullen uitvindingen van vroeger, van nu en van de toekomst centraal staan! Wij zien dat de kinderen erg enthousisast zijn over deze manier van werken en dat zij veel leren van verschillende onderwerpen. 

Blink002.jpg

Agenda

Maandag 24 mei:
Tweede Pinksterdag

Maandag 31 mei:
Mr vergadering

Maandag 7 juni en dinsdag 8 juni:
In verband met een tweedaagse is Tamara afwezig

Woensdag 16 juni:
Groep 8 gaat op kamp tot en met vrijdag 18 juni

Het team van de Kennedyschool

wenst u een heel fijn Pinksterweekend.

De volgende Nieuwsflits verschijnt op vrijdag 4 juni a.s.

 
Kerst 2019
 
John F. Kennedyschool

Obrechtlaan 12
2692 BV 's-Gravenzande
0174 - 414 944
info@kennedy.wsko.nl

 
Copyright © 2018 jfkschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden