bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
John F. Kennedyschool
Nieuwsflits 26-11-2021

Ouderavond 30 november gaat online door

De ouderavond over de vernieuwingen die plaatsvinden bij ons op school gaat door. Helaas niet fysiek, vanwege de nieuwe maatregelen rondom corona, maar wel online! Op dit moment doen wij er alles aan om de ouderavond zo te organiseren dat het voor iedereen toegangelijk is. 

Tijdens de ouderavond zullen wij u informeren over de veranderingen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2022. Daarnaast willen wij de avond zo organiseren dat u ook in de gelegenheid bent om vragen te stellen. 
Uiterlijk maandag krijgt u van ons bericht op welke manier u de ouderavond kan bijwonen en op welk tijdstip we beginnen.

Hopelijk bent u er online bij!

ouderavond online.jpg

Nieuwe coronamaatregelen

Vanwege de enorm oplopende besmettingen in Nederland en de gevolgen hiervan voor de zorg, zijn er door de overheid aanvullende maatregelen voor de scholen genomen. Concreet betekent dit voor onze school de volgende aanpassingen per maandag;

-er komen geen externen meer de school in, alleen bij hoge uitzondering en wanneer dit het primaire proces dient.
-alleen specifieke zorggesprekken vinden in overleg fysiek op school plaats.
-de voorlichtingsavond voor VO (voortgezet onderwijs) voor de groepen 7 en 8 gaat fysiek niet door, we onderzoeken of dit digitaal lukt, hierover later meer.
-we geven voorlopig geen rondleidingen meer aan nieuwe ouders.
-alle volwassenen houden verplicht anderhalve meter afstand op het schoolplein. 
-het vieren van het Sinterklaasfeest en het kerstfeest zullen op aangepaste manier doorgaan in de school, zonder hulpouders. Uiteraard maken we er gezellige feesten van. 

Op dit moment hebben we op onze school te maken met een relatief klein aantal besmettingen. We sluiten niet uit strengere maatregelen te moeten nemen wanneer de besmettingen op zullen lopen. 

Momenteel lukt het ons nog om aan alle groepen fysiek onderwijs te geven. We zullen er alles aan blijven doen om ervoor te zorgen dat we fysiek les kunnen blijven geven. Daarom vragen wij u nogmaals om zeer alert te zijn op klachten bij uw kind(eren).

Sint op school

Sinterklaas-pictogram.jpg

Het Sinterklaasfeest zal net als ieder jaar weer een feestje worden. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Sint staat te trappelen om langs te komen op de Kennedy, maar hij is net als wij nog in afwachting van de persconferentie vanavond. 

Volgende week zullen wij u informeren hoe wij het feest zullen gaan vieren. Vol verwachting klopt ons hard!

Zebra1.jpg

Verkeersveiligheid rondom school

Meerdere ouders komen hun kind(eren) met de auto halen en brengen. Dit heeft tot gevolg dat er veel drukte rondom de hoofdingang van ons schoolplein is en er hierdoor soms gevaarlijke situaties ontstaan.

Wij doen daarom een dringend beroep op u als ouder: komt u met de auto, parkeer in de vakken die ervoor bedoeld zijn of parkeer wat verder in de straat en breng uw kind(eren) het laatste stukje lopend naar school. Zo kunnen we met elkaar zorgen voor een veilige omgeving voor uw kind(eren).

Agenda

studiedag.jpg

Dinsdag 30 november:
Ouderavond

Vrijdag 3 december:

Sint op school, om 12.00 uur alle kinderen vrij

Maandag 6 december:
Studiedag voor team, alle kinderen vrij 

Het team van de Kennedyschool

wenst u een fijn weekend.

De volgende Nieuwsflits verschijnt op vrijdag 10 december 

 
Zon, Zomer, Feest
 
John F. Kennedyschool

Obrechtlaan 12
2692 BV 's-Gravenzande
0174 - 414 944
info@kennedy.wsko.nl

 
Copyright © 2018 jfkschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden