bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
John F. Kennedyschool
Nieuwsflits 26-08-2021
kom binnen.jpg

Inloop vrijdag 27 augustus

Wij nodigen u van harte uit om samen met uw kind even binnen te lopen op de laatste vrijdag van de schoolvakantie. Iedereen is van 11.15 uur tot 12.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de klas. Tijdens dit moment ontvangen de juf(fen) de kinderen en zullen zij laten zien wat hun plekje in de klas wordt de komende periode. De ouders kunnen even kort kennismaken met de leerkrachten. 

Lange tijd bent u als ouder niet in de school geweest. Wij vinden het daarom fijn om u vrijdag te ontvangen in de school. Wel vragen wij u rekening te houden met elkaar en 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

Op maandag 30 augustus begint het nieuwe schooljaar en verwachten we iedereen om 8.30 uur in de klas.

Gymtijden en afspraken

Dit jaar hebben alle leerlingen van groep 3 t/m 8 gym van meester Peter. Het doet ons goed om te vertellen dat meester Peter weer volledig terug is na een blessure aan zijn arm. 

Op maandag en woensdag zullen de leerlingen gymmen in de gymzaal van ISW Sweelincklaan. De tijden zijn als volgt:

Maandag
8.30 uur - Groep 7-8
9.25 uur - Groep 5-6
10.20 uur - Groep 3-4

Woensdag
8.30 uur - Groep 7-8
9.30 uur - Groep 5-6
10.30 uur - Groep 3-4

Wij verwachten van groep 7-8 dat zij op maandag en woensdag starten op de locatie van ISW Sweelincklaan en dat zij zelfstandig naar de gymzaal gaan. De leerkacht zal de kinderen na de gymles lopend ophalen. 

Wilt u er voor zorgen dat uw kind op maandag en woensdag een gymshirt, broekje en schone gymschoenen meeneemt naar school?

gym.jpg

Wijziging!

Kort voor de zomervakantie hebben wij u de vakanties en vrije dagen toegestuurd. Er is helaas een klein foutje in geslopen en er heeft een wijziging plaatsgevonden.  

De studiedag van maandag 29 november wordt verplaats naar maandag 6 december. Door een dubbele afspraak in de agenda van de trainer die wij hebben ingeschakeld voor deze studiedag, zijn wij genoodzaakt om deze studiedag te verplaatsen. 

Heeft u toch al iets gepland op maandag 29 november, hoor ik dat graag volgende week van u, zodat we op zoek kunnen naar een passende oplossing. 

Tevens stond in een van de laatste nieuwsbrieven vermeld dat er op maandag 27 juni 2022 een studiedag is ingepland. Dit moet zijn 20 juni 2022. 

Hieronder volgt nogmaals het lijstje met alle vrije dagen. U kunt deze dagen en de overige planning vinden in het ouderportaal van ParnasSys. Hierin kunt u lezen wanneer de schoolfotograaf komt, wanneer we op schoolreisje gaan, de open lessen, koffieochtenden enz.

Heeft u geen inloggegevens van het ouderportaal, stuurt u dan even een mail naar t.vanwingerden@wsko.eu

Studiedagen; op deze dag zijn de leerlingen vrij
Donderdag 16 september 2021
Maandag 6 december 2021
Vrijdag 11 februari 2022
Donderdag 14 april 2022
Maandag 20 juni 2022

Vrije middagen; op deze dag is de school om 12.00 uur uit
Vrijdag 3 december 2021
Vrijdag 24 december 2021
Vrijdag 8 juli 2022

Vakantie
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 dec 2021 t/m 7 jan 2022
Voorjaarsvakantie 25 feb t/m 4 maart 2022
(let op! De vrijdag voor de voorjaarsvakantie zijn de kinderen dus ook al vrij)
Pasen 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 t/m 27 mei 2022
Pinksteren 5 t/m 6 juni 2022
Zomervakantie 11 juli t/m 19 aug 2022

Voorlopig ontwerp groen-blauw schoolplein

Het afgelopen jaar hebben wij u al een paar keer geïnformeerd over het schoolplein dat wij willen vernieuwen. Vorig schooljaar zijn er mooie bedragen opgehaald, waardoor we al een mooi startbedrag hebben voor het plein. Op donderdag 9 september zal Bureau RIS een voorlopig ontwerp presenteren aan het team.

Bureau RIS is een organisatie die meedenkt met scholen over het schoolplein. De periode voor de zomervakantie hebben wij onze wensen kenbaar gemaakt. Het belangrijkste is dat het vernieuwde schoolplein aansluit bij ons onderwijs. Door leerlingen actief te laten leren, leren zij ontdekken, onderzoeken en probleemoplossend te werk te gaan. Op ons vernieuwde schoolplein willen wij kinderen meer buiten laten leren, hebben zij plezier in leren en zullen zij worden uitgedaagd door de wereld om hen heen.

Op een later tijdstip zullen wij de leerlingen en u ook betrekken bij het ontwerp en de ontwikkelingen van het vernieuwde plein. Wij houden u op de hoogte!

Nog even op een rij

Er komen – gelukkig – steeds meer versoepelingen. Toch moeten de scholen zich nog houden aan een aantal regels en afspraken. 

De volgende maatregelen zijn van kracht:
- Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. Bij twijfel: blijf thuis. Na een negatieve GGD test of 24 uur klachten vrij: weer naar school.
- Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. Huisgenoten van een persoon met coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen.
- Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alleen de (nog) niet-immune huisgenoten thuisblijven. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in quarantaine. Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en immune huisgenoten gelden.
- Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt en bepaalt of en hoe lang quarantaine noodzakelijk is.
- Volwassenen houden onderling 1,5 afstand.
- De school leeft de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk na.

In de volgende situaties blijft uw kind thuis:
- Bij klachten die passen bij corona.
- Als je positief getest bent op corona.
- Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de GGD.
- Als iemand in je huishouden positief is getest op corona en je bent nog niet immuun.
- Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) en je bent nog niet immuun.
- Als je terugkomt uit een zeer hoogrisicogebied.
- Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app.

Tot slot:
Aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s), vrijwilligers en/of (externe)
professionals is toegestaan mits de algemeen geldende afstand- en
hygiënemaatregelen kunnen worden toegepast. Doordat onze gangen smal zijn, kunnen wij niet garanderen dat ouders, leerlingen en leerkrachten zich veilig en op afstand van elkaar kunnen bewegen.

Vanaf maandag 30 augustus houden wij de maatregel in stand van voor de zomervakantie en verwachten wij dat u uw kind buiten gedag zegt. Wilt u toch even zwaaien of een blik in de klas werpen, mag dat door het raam. Voor de groep 1-2 en groep 3-4 kunt u om de school lopen. De overige groepen kunt u gedag zeggen vanaf het plein aan de voorzijde. 

Meer informatie kunt u vinden op de volgende sites:
langdurig-neusverkouden-kinderen
thuisquarantaine
reizen-en-vakantie

Het team van de Kennedyschool

wenst u nog een heel fijn weekend en we zien alle kinderen graag maandag 30 augustus vanaf 08.30 uur op school.

We gaan er met z'n allen een fijn jaar van maken, wij hebben er zin in!

 

 

 
Zon, Zomer, Feest
 
John F. Kennedyschool

Obrechtlaan 12
2692 BV 's-Gravenzande
0174 - 414 944
info@kennedy.wsko.nl

 
Copyright © 2018 jfkschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden