bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
John F. Kennedyschool
Nieuwsflits 27-09-2019
kinderboekenweek 2019.jpeg

Kinderboekenweek 'Reis mee'

Van 2 t/m 13 oktober is het weer kinderboekenweek. Met de kinderboekenweek hopen we weer vele kinderen (en ouders) enthousiast te krijgen voor het lezen van o.a. boeken. Het thema dit jaar is 'Reis mee!' Wij koppelen de kinderboekenweek aan het werken met een thema. Wij zijn daarom op maandag 23 september al gestart met dit thema, zodat we wat langer de tijd hebben. Heeft u de weg in de hal al zien hangen? De leerlingen mogen de voorkant van (een van) hun favoriete boeken natekenen. Dit mag thuis, maar op school gaan de klassen hier ook mee aan de slag. Daarbij vullen ze een kaartje in (te verkrijgen in de klas). Op het kaartje vullen ze o.a. in wie de schrijver is en waarom het een favoriet boek is. Deze boeken komen aan de weg in de hal de hangen. We gaan op reis langs allerlei boeken. De kinderen mogen hun tekening van de voorkant inleveren bij de eigen juf en daarna ophangen bij de weg.


Op woensdag 9 oktober komt the Read Shop uit Naaldwijk met een boekenkraam op school. Na schooltijd is het leuk om met uw kind lekker tussen de boeken te kijken en een mooi boek te kopen. Een deel van de opbrengst is voor school. Hier kunnen we nieuwe boeken van aanschaffen, zodat onze eigen bibliotheek up to date blijft. Er kan aan de kraam gepind worden.


Op donderdag 17 oktober houden groep 5 t/m 8 een voorleeswedstrijd. Uit elke groep mogen er 2 kinderen meedoen. Ze mogen een stukje voorlezen uit hun favoriete boek. De kinderen die het leuk vinden om mee te doen bereiden dit thuis voor met behulp van succescriteria. Eventuele voorrondes zullen in de klas gehouden worden. De leerling die het mooist kan voorlezen gaat naar de volgende ronde in de bibliotheek.


Zoals u leest staan er weer mooie leesactiviteiten op het programma.

Nieuws van het personeel

Het nieuws heeft zich inmiddels al flink verspreid. Juf Cynthia verwacht samen met haar vriend Bob een kindje in maart. Wij wensen juf Cynthia en haar vriend een fijne zwangerschap toe.

 

Op dit moment staat juf Cynthia samen met juf Hanneke voor groep 5-6. We gaan op zoek naar een passende oplossing en zullen u daarvan op de hoogte brengen tegen die tijd. 

baby1.jpg
koptelefoons.png

Koptelefoons voor de hele school

Omdat de leerlingen steeds meer gebruik maken van de Chromebooks, hebben de kinderen van groep 3 t/m groep 8 deze week een nieuwe koptelefoon gekregen. Deze kunnen ze gebruiken bij de lessen rekenen, spelling en de zaakvakken. Het is de bedoeling dat de koptelefoons de gehele schoolloopbaan met de leerling meegaan. Dit betekent dat ze er zelf zuinig op moeten zijn.

Is de koptelefoon kapot, dan is het aan de leerling en ouders om zelf een nieuwe koptelefoon te regelen. Deze kunnen gekocht worden op school, of zelf worden aangeschaft.

Open les

open les1.jpg

De volgende 'open les' is gepland op vrijdag 11 oktober.  U bent van harte welkom om het eerste half uur van de ochtend mee te doen in de klas. Wij vinden het als school belangrijk om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van uw kind. Tijdens de 'open les' kunt u de sfeer in de klas proeven en bekijken waar uw kind op dat moment aan werkt. Wanneer de leerkracht een interactie les geeft, waarbij ouders mogen meedenken, is het natuurlijk voor uw kind erg leuk om hier aan mee te doen. Kortom, we geven u de mogelijkheid om kijkje te nemen tijdens schooluren bij uw kind(eren) in de klas.

achtergrond foto.jpg

Schoolfotograaf

Volgende week vrijdag (4 oktober) is de schoolfotograaf er weer. Op deze dag worden verschillende foto’s gemaakt: van het team, de groep, de kinderen alleen en broertjes/zusjes foto.


Broer(s) en zus(sen) die niet op school zitten kunnen vanaf 14.45 uur naar de school komen en in de rij aansluiten. Let op, als er niemand meer in de rij staat, vertrekt de fotograaf.


De achtergrond wordt zoals de foto hiernaast geplaatst is. U kunt de kleding van uw kind(eren) hierop aanpassen.

Nieuwe methodes dit schooljaar

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat we een nieuwe rekenmethode hebben aangeschaft. In deze nieuwsbrief wordt de nieuwe taal- en spellingmethode uitgelegd. 

 

Taal: 

We hebben gekozen voor de methode Taalactief 4. Vanaf groep 4 gebruiken wij deze methode en dit biedt onze leerlingen en leerkrachten veel voordelen. De leerlijnen staan heel duidelijk centraal op het programma door de week heen. Op die manier weten de kinderen duidelijk aan welk doel zij werken per les. Wekelijks krijgen de kinderen stelopdrachten en wordt er adaptieve oefensoftware aangeboden. De verhalen sluiten aan bij de belevingswereld van het kind van nu. Er is een geïntegreerde woordenschatlijn, waarbij kinderen kennismaken met veel woorden en de betekenis van woorden. Ten slotte sluit deze methode beter aan op de diatoetsen.

 

Spelling: 

Voor spelling gebruiken wij ook Taalactief 4. Tijdens een schooljaar worden er diverse spellingscategorieën behandeld. Goed leren spellen is een kwestie van veel oefenen en herhalen en daarom komen alle categorieën ieder jaar meermalen en ieder leerjaar terug. Ook bij spelling wordt er geoefend in drie niveaus: aan de hand van een oefendictee wordt bepaald op welke niveau een kind de lessen volgt. 

IQ plus in het gebouw van de Kennedy

stichting iq+.png

Stichting iQ+ is een stichting die streeft naar een goede begeleiding bij een vermoeden van hoogbegaafdheid. Stichting iQ+ helpt hierbij door de handen van professionals, onderwijs, gezondheidszorg, overheid en ouders ineen te slaan, zodat het intellectuele talent tot bloei komt.
Zij brengen professionals en relevante organisaties in de regio in kaart en fungeren als wegwijzer voor een ieder die zijn/haar weg wil vinden in alle informatie en kennis rondom hoogbegaafdheid


Maandag 23 september is stichting iQ+ van start gegaan met een weekprogramma voor (dreigende) thuiszitters! Stichting iQ+ biedt het project ‘Ook naar School’ voor het grootste deel aan in de John F. Kennedyschool in ’s Gravenzande. Verschillende specialisten dragen bij aan een gevarieerd weekprogramma, bestaande uit workshops, trainingen en creatieve activiteiten. 


Er zullen regelmatig kleine clubjes kinderen een workshop of training volgen. De Kennedy biedt de ruimte, zodat deze kinderen in een veilige en overzichtelijke omgeving met veel persoonlijke aandacht kunnen werken aan persoonlijke doelen. 

Agenda

Maandag 30 september:

MR vergadering 

 

Vrijdag 4 oktober:

Schoolfotograaf

 

Woensdag 9 oktober:

Boekenmarkt

 

Vrijdag 11 oktober:

Open les van 8.30 uur tot 9.00 uur 

 

Donderdag 17 oktober:

Voorleeswedstrijd 

Het team van de J.F. Kennedyschool

wenst u een fijn weekend.

De volgende Nieuwsflits verschijnt op vrijdag 11 oktober 2019

 
Zon, Zomer, Feest
 
John F. Kennedyschool

Obrechtlaan 12
2692 BV 's-Gravenzande
0174 - 414 944
info@kennedy.wsko.nl

 
Copyright © 2018 jfkschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden