bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
John F. Kennedyschool
Nieuwsflits 29-10-2021

TWEE BIJZONDERE VERANDERINGEN per 1 januari 2022

BSO op de Kennedy, voor groep 1, 2 en 3!
Wij zijn heel blij om u te mogen vertellen dat wij de voor- en naschoolse opvang de school binnenhalen. Vanaf 1 januari 2022 bieden wij bso aan, in samenwerking met Okidoki.
We starten met de groepen 1, 2 en 3. Zij kunnen op maandag, dinsdag en donderdag voor en na school in het gebouw blijven. Omdat we op woensdag en vrijdag nog een erg kleine groep kinderen hebben, zullen we op die dagen voorlopig wel vervoer regelen naar de andere locatie.

De oudere kinderen vanaf groep 4 t/m groep 8 worden nog wel iedere dag opgehaald, omdat de locatie Julianaweg voor oudere kinderen vooralsnog meer uitdaging biedt. Heeft u een kind in groep 4 en wilt u graag dat hij of zij toch op de schoollocatie blijft, dan is dat bespreekbaar.

Vertrouwd, positief, persoonlijk
Wij merken dat de kinderen die bij ons op school zitten, zich prettig voelen. Wij bieden een veilige plek, wij kunnen de kinderen positief motiveren en met persoonlijke aandacht voor ieder kind zien wij hen groeien in hun ontwikkeling. Die sfeer en veiligheid willen wij graag behouden voor alle kinderen. Ook voor- en na schooltijd.

Eén locatie, één thema
Wat wij graag willen bereiken met de opvangorganisatie in ons gebouw, is dat kinderen ook tijdens bso-uren (buitenschoolse opvang uren) de mogelijkheid hebben om met de thema’s die centraal staan zich te vermaken. Met onder andere spelletjes, ontspanning, sporten, dansen of lekker buiten ravotten kunnen wij de kinderen een breed aanbod bieden. Daarnaast is het voor u fijn om uw kinderen naar één locatie te brengen en weer op te halen.

Peutergroep extra open
De huidige peutergroep zal ook uitbreiden in dagen. Op dit moment zijn zij open op maandag en donderdag. Op dinsdag en vrijdag zullen zij na 1 januari extra open gaan. 

De aanvangs- en eindtijden van de Kennedy worden flexibel!
Vanaf 1 januari 2022 voeren we een unieke verandering door: de begin- en eindtijden van de school worden flexibel! Dit houdt in dat u de keuze heeft om uw kind om 8.00 of 8.30 uur te laten starten.
Kinderen die om 8.00 uur starten zijn om 14.00 uur uit (op woensdag om 11.45 uur).
Kinderen die om 8.30 uur starten zijn om 14.30 uur uit (op woensdag om 12.15 uur).

Als uw kind gebruik maakt van de bso begint uw kind altijd om 8.00 uur en zal uw kind vanaf 14.00 uur van de naschoolse opvang gebruik maken. Okidoki stuurt u binnenkort een nieuw aanbod.

Meer tijd voor individuele aandacht en coachgesprekken
Het leren zichtbaar maken is een onderdeel van onze onderwijsontwikkelingen. Het past bij de ambitie kinderen geleidelijk zelfstandiger en meer verantwoordelijk voor hun eigen leren te maken. De kinderen leren doelen stellen naar aanleiding van hun eigen resultaten. Ze kunnen feedback omzetten in nieuwe doelen en zij kunnen reflecteren op een eindproduct. De kinderen zijn zich ervan bewust dat ze leren en de manier waarop ze leren.

Door de flexibele begin- en eindtijden zijn er twee momenten op de dag waarop de groepen kleiner zijn. Zo creëren we ruimte en tijd om kinderen in kleinere - soms gemixte - groepen aan hun leerdoelen of een project van Blink te laten werken én om uw kind individueel te coachen.

Coaching
Eens in de drie weken heeft uw kind een individueel coachgesprek. Samen met de coach/leerkracht bespreekt uw kind wat het de afgelopen periode heeft geleerd, wat goed gaat en waar het nog aan wil gaan werken. Het gaat hierbij om kennis én om talenten en vaardigheden. Minimaal drie keer per jaar bent u zelf aanwezig bij het coachgesprek.

Nieuw rooster
Op alle dagen van de week heeft u de keuze om te starten om 8.00 uur of om 8.30 uur. Vooraf kunt u aangeven op welke tijd u uw kind naar school brengt. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.

U kunt aan onze nieuwe lestijden zien dat we uiterlijk om 14.30 uur stoppen. Met dit lesrooster krijgen de kinderen de gebruikelijke 940 uur per jaar. Ieder kind krijgt bij ons dus meer dan voldoende lesuren.
Uiteraard begrijpen wij dat u dagelijkse ritme is ingesteld op 14.45 uur. Mocht het een probleem zijn om vanaf 1 januari uw kind om 14.30 uur op te halen, dan kunt u dit aangeven bij Tamara. Voorlopig bieden wij u nog de gelegenheid om uw kind om 14.45 uur op te halen. U kunt de tijd nemen om rustig uw ritme te wijzigen.

Graag vertellen wij u tijdens een ouderavond meer over deze veranderingen. Wij nodigen u daarom van harte uit op dinsdag 16 november vanaf 19.30 uur. We gaan dan in op het hoe en waarom van de veranderingen en de voordelen voor u als ouder. Ook is er tijd om uw vragen te beantwoorden.

Juf Karen stelt zich voor..

pasfoto karen (1).jpg

Beste kinderen en ouders,

Bij deze stel ik mij even aan jullie voor. Mijn naam is Karen Noordhoek. Ik ben 33 jaar en woon samen met mijn man Robin en onze twee kinderen in ‘s-Gravenzande.
Vanaf aankomende week mag ik komen werken op deze fantastische school. Ik heb er erg veel zin in.
Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten en om op de John F. Kennedyschool te mogen werken. Hebben jullie vragen, wil je iets weten of gewoon even gedag zeggen? Je kunt mij vinden op dinsdag, donderdag en vrijdag in groep 7/8.

Voor nu wens ik jullie een fijn weekend.

Met vriendelijke groet,
Karen Noordhoek

je-gaat-ons-verlaten.jpg

Personeelszaken

Vlak voor de herfstvakantie heeft juf Cynthia uit groep 1-2 aangegeven te willen stoppen met haar werk in het onderwijs. Cynthia is al enige tijd bezig om haar eigen gastouderbureau op te starten en zij krijgt steeds meer aanvragen van ouders met jonge kinderen. 

Dit heeft ertoe geleid dat Cynthia de knoop heeft doorgehakt en vanaf 1 januari 2022 volledig haar aandacht wil richten op haar gastouderbureau. Dit vinden wij ontzettend jammer. Cynthia is een fijne juf voor groep 1-2 en naast de kinderen, zullen ook haar collega's haar enorm gaan missen. 

Dit betekent voor de school dat er vacature ruimte is. Wij zullen de komende weken onze vacature veelvuldig delen via onze sociale media kanalen. Wij zouden het fijn vinden als u ons bericht deelt binnen uw netwerk. Wellicht vinden wij op die manier een fijne nieuwe juf voor groep 1-2. 

Agenda

1 November 2021
Inloopmiddag

8 November 2021
Voorstelling VaarWel voor de peuters van Okidoki en groep 1-2

12 November 2021
Crea middag Sinterklaas

wintertijd-zomertijd-klok-klokverzetten-tijd.jpg

Het team van de Kennedyschool

wenst u een fijn weekend, met een extra uur dit weekend!

 

Nieuws uit de omgeving

koperen kees.jpg

 
Zon, Zomer, Feest
 
John F. Kennedyschool

Obrechtlaan 12
2692 BV 's-Gravenzande
0174 - 414 944
info@kennedy.wsko.nl

 
Copyright © 2018 jfkschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden