bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
John F. Kennedyschool
Nieuwsflits 29-05-2020
loesje.jpg

Hoe verloopt het tot nu toe...

Na een hectische periode gericht op thuisonderwijs is onze school vanaf 11 mei weer geopend. De meeste kinderen en ouders hebben dit als prettig ervaren. Ook de leerkrachten binnen onze school zijn weer enthousiast gestart. 


Fijn om terug te krijgen dat leerlingen en leraren het openen van de school als positief hebben ervaren. We hebben de juiste maatregelen getroffen om de dagen zo veilig mogelijk in te richten en leerlingen hebben de afgelopen weken de ruimte gekregen om hun verhaal te doen over de periode dat de school dicht was.


Inmiddels is de derde week deeltijdonderwijs in volle gang en premier Rutte heeft aangegeven dat Nederland klaar is voor de volgende stap. Op 8 juni gaat ook de Kennedy weer volledig open. Op dit moment werken wij aan een protocol en zullen u hier volgende week verder van op de hoogte stellen. 

Rapporten en toetsen de komende periode

We toetsen op school om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen en daarmee ons onderwijs kunnen afstemmen op de leerlingen en de groep. Dat is natuurlijk precies wat we willen weten op dit moment. Hoe hebben de kinderen zich de afgelopen periode ontwikkeld? Wat is er nodig in ons onderwijsaanbod? Nu de scholen zo'n lange tijd dicht zijn geweest, leeft deze vraag in heel Nederland enorm en ook bij ons op school.


Maar het is niet zo, dat we helemaal geen zicht hebben op de ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten hebben de kinderen heel goed kunnen volgen op afstand door middel van de digitale methodes. Ook checken zij, nu de kinderen weer op school zijn, regelmatig wat de leerlingen wel en niet hebben opgepikt van de aangeboden leerstof. De leerkrachten zijn hierin gespecialiseerd en hebben dit goed voor ogen.


Twee keer per jaar worden er ook methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen waarbij we kunnen zien hoe onze leerlingen het doen ten opzichte van andere leerlingen in Nederland. Dit is belangrijk om te weten, omdat we daarmee ons onderwijsaanbod op niveau kunnen houden.


Wij maken al veel jaren gebruik van het leerlingvolgsysteem van CITO. De afgelopen twee jaar hebben we ons georiënteerd op het leerlingvolgsysteem van DIA. Wij hebben besloten om de overstap te gaan maken naar het DIA leerlingvolgsysteem. We vinden dat dit beter bij ons onderwijs past.


De toetsen van DIA zijn namelijk formatieve toetsen. Door de afname van deze toetsen krijgen de leerkrachten helder zicht op de mate van beheersing van de toetsonderdelen. Hierop kan de instructie of de leerstof worden afgestemd. De informatie uit deze toetsen kunnen de leerkrachten direct gebruiken bij de voorbereiding van de toetsen. Wij vinden dat de resultaten van de toetsen dan meer bruikbaar zijn voor de leerkrachten.


De toetsen van het DIA leerlingvolgsysteem zijn adaptief. Dit betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling. Op die manier maakt een kind nooit een te moeilijke of te makkelijke toets.
De toetsen van CITO zijn summatief en dat houdt in dat deze toetsen aangeven of een bepaald onderdeel of leerjaar kan worden afgesloten. Het is een momentopname. CITO toetsen zijn niet adaptief.


Daarnaast kunnen we de toetsen van DIA digitaal afnemen en dit heeft veel voordelen. Zo worden de kinderen met dyslexie bijvoorbeeld automatisch voorgelezen. De afnametijd is korter, omdat de toetsen minder lang zijn.

De afgelopen twee jaar hebben we steeds twee toetsen afgenomen per vak. Bij begrijpend lezen bijvoorbeeld DIA tekst en CITO begrijpend lezen.Door de sluiting van de scholen de afgelopen periode, hebben we besloten om de kinderen niet te overladen met toetsen en hebben daar de volgende beslissingen over genomen:

*We nemen geen CITO toetsen meer af.

*We gaan gebruik maken van het DIA leerlingvolgsysteem.

*Aan het einde van het schooljaar nemen we toetsen van DIA af om het startpunt voor volgend schooljaar te bepalen met een onafhankelijke toets.

*De kinderen krijgen een rapport mee aan het einde van het jaar en hierop zullen aangepaste cijfers staan. We hebben niet alles kunnen toetsen en hebben dus weinig cijfers. De leerkrachten hebben wel een goed beeld van de leerlingen en zullen op het rapport beschrijven bij de vakken hoe de kinderen ervoor staan.

*We hebben al langer de informatie van de toetsen uit het DIA leerlingvolgsysteem. Dit zal ons genoeg informatie geven om de leerlingen in groep 8 volgend jaar een goed passend schooladvies te geven voor het VO.


Heeft u hier nog vragen over? Loop gerust even binnen bij Marloes Roestenburg of Tamara van Wingerden

Studiedag gaat niet door

geannuleerd.png

Op vrijdag 26 juni staat er een studiedag gepland dit schooljaar. Door de bijzondere tijd en het sluiten van de school hebben wij besloten deze studiedag niet door te laten gaan. We verwachten de kinderen op vrijdag 26 juni gewoon op school.

 

Heeft u op deze studiedag gerekend en al afspraken staan, neem dan even contact op met Tamara van Wingerden

Nieuwsbrief schoolbesturen

Er is weer een nieuwsbrief van de Schoolbesturen. lees verder in de bijlage

pinksterweekend.jpg

Het team van de J. F. Kennedyschool

wenst u een fijn Pinksterweekend toe. Maandag 1 juni zijn de kinderen vrij.
Dinsdag verwachten wij alle kinderen van groep B.

Met zelfvertrouwen naar de brugklas

Voor iedereen is de overgang naar de brugklas spannend, dat hoort erbij. De meeste kinderen vinden daar vanzelf hun weg in. Maar voor kinderen die het lastig vinden om contact te maken met anderen, gepest of verlegen zijn of vaak ruzies hadden op de basisschool kan de overgang extra spannend zijn. Zij zijn vaak bang dat ze op die nieuwe school weer gepest zullen worden of zijn extra onzeker of ze wel vrienden zullen maken. Speciaal voor deze kinderen verzorgt de afdeling preventie van Doel Delfland in de laatste week van de zomervakantie de training ‘Plezier op school‘. Dit is een tweedaagse zomercursus die helpt om de sociale vaardigheden en weerbaarheid van aanstaande brugklassers te vergroten, zodat zij met zelfvertrouwen een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs. Een nieuwe school is tenslotte ook een nieuwe kans.


Locatie en informatie

De training vindt op de volgende momenten plaats in de onderstaande gemeenten:

Gemeente Westland: 25 en 26 Augustus van 09.00 – 16.00 uur

Aanmelden kan via het secretariaat van de afdeling Preventie,
tel. 06 23 27 53 05 of mail naar doelpreventie@ggz-delfland.nl.
Deelname aan de training is kosteloos. Voor meer informatie, klik hier: Download

 
Kerst 2019
 
John F. Kennedyschool

Obrechtlaan 12
2692 BV 's-Gravenzande
0174 - 414 944
info@kennedy.wsko.nl

 
Copyright © 2018 jfkschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden