bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
John F. Kennedyschool
Nieuwsflits 09-11-2018

Koffie koffie, lekker bakkie koffie

kopje koffie.png

Dinsdag 13 november is er weer een koffieochtend. U bent vanaf 8.30 uur welkom. Tot dan!

Bericht vanuit de pastorie

Wat is je Eerste Heilige Communie doen?

 

Dinsdag 6 november mocht ik in groep 3/4 iets vertellen over de Eerste Heilige Communie. Want wat is dat eigenlijk? Het is de eerst keer dat je ook mag delen en deelnemen aan de Tafel van Jezus. Je ontvangt voor het eerst het brood dat Lichaam van Christus is geworden. Op een avond vlak voordat Jezus door zijn vriend Judas werd verraden en overgeleverd aan soldaten, heeft hij gegeten met zijn vrienden die het dichtste bij Hem stonden. Jezus heeft toen brood gebroken en aan zijn vrienden gegeven en een beker met wijn met hen gedeeld. Dit is wat wij elke keer als wij de Eucharistie vieren in de kerk, herdenken.

 

Voordat de kinderen uit groep 4 ook mogen deelnemen aan deze maaltijd, worden zij tijdens de 8 voorbereidende stappen voorbereid op hun Eerste Heilige Communie. Dit wordt gedaan aan de hand van het nieuwe project “Ik ben bij je”. De bijeenkomsten worden gehouden op donderdagavonden van 18.30 uur tot 19.30 uur in de kerk aan de Iepstraat 1 door pastoraal werker Els Geelen. Mochten kinderen uit groep 4 zich willen aanmelden dan kan dat via de brief die de ouders hebben ontvangen of door een email te sturen naar communiewerkgroepsgravenzande@gmail.com Dit kan tot 26 november. Mochten er kinderen zijn die al iets ouder zijn maar nog geen Eerste Heilige Communie hebben gedaan, meld je aan. We hopen dat op zondag 26 mei een grote groep kinderen hun Eerste Heilige Communie mogen doen.

 

Pastoraal werker, Els Geelen

Parkeergedrag rondom de school

Afgelopen week heb ik een aantal keren buiten gelopen en gezien dat er soms onveilige situaties ontstaan in de straat langs de school. Waar nodig heb ik mensen aangesproken of ben ik in gesprek gegaan met ouders of andere weggebruikers over de verkeerssituatie. 

Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief, vraag ik u uw auto te parkeren in de parkeervakken op de parkeerplaats tegenover de school of in de straat na de paaltjes. Ook uw kind uit de auto laten stappen waar paaltjes staan, kan voor een onveilige situate zorgen. Het zicht op het zebrapad wordt hierdoor belemmerd. 

 

Gelukkig zie ik ook veel ouders en andere weggebruikers die zich keurig gedragen en netje de auto parkeren op de daarvoor bestemde plekken. Hierdoor zorgen zij voor een veilige verkeerssituatie, waardoor alle kinderen veilig op school aan kunnen komen. 

 

Graag uw aandacht voor de verkeerssituatie rondom de school. Met z'n allen kunnen wij er voor zorgen dat de kinderen op een veilige manier kunnen deelnemen aan het verkeer. 

parkeren1.jpg

Luizen pluizen, maar dan anders..

luizenmoeder.png

Na iedere vakantie worden alle leerlingen van de school gecontroleerd op luizen. De luizenmoeders van de Kennedy, is een kleine club moeders die zich al vele malen hebben ingezet. Echter zijn deze moeders vaak een groot deel van de ochtend of middag bezig om alle kinderen te controleren. Om wat tijd te besparen is dit onderwerp besproken tijdens de vergadering van de oudervereniging. Hieruit is een voorstel gekomen om de luizencontrole te laten doen via vaste luizenmoeders per klas. Dat betekent dat er een aantal vaste ouders per groep na iedere vakantie afstemmen welke dag er het beste gecontroleerd kan worden. Binnenkort volgt er een bericht van de leerkracht. Wilt u na de vakantie heel even tijd maken om de kinderen in de klas op luizen te controleren, kunt u reageren op het bericht van de leerkracht.

Ouderbijdrage

U heeft enige tijd geleden een e-mail ontvangen over de betaling van de ouderbijdrage. Veel ouders hebben hier al gehoor aan gegeven. Wilt u, als u nog niet heeft betaald, dit alsnog doen? We bedanken u voor uw bijdrage. Met dit geld kunnen we weer leuke en leerzame activiteiten voor de kinderen organiseren.

Zie ginds komt de stoomboot....

Sinterklaas komt dit jaar weer naar Nederland! Op zaterdag 17 november zal de Sint met zijn stoomboot en Pieten aankomen in Zaanstad.

 

Om alvast in de sfeer te komen zal er op vrijdag 16 november een creamiddag voor alle groepen worden georganiseerd. We zoeken voor deze middag hulpouders om de kinderen te begeleiden. We verdelen de groepen van de boven- en onderbouw. Het is niet vanzelfsprekend dat u hulp verleent aan het groepje waarin uw eigen kind zit.

 

Op donderdag 29 november mogen alle kinderen een schoen meenemen naar school, voorzien van naam. Alle kinderen zullen 's middags hun schoen klaarzetten, liedjes zingen en hopen dat de Sint of zijn Pieten de volgende dag langs zijn geweest. 

 

In de groepen 1-2 en 3-4 gaan we op woensdag 3 december kruidnoten maken. We zoeken ouders die een bakplaat voorzien van bakpapier meebrengen naar school om die daarna thuis af te bakken. Daarna verdelen we de kruidnoten onder de kinderen. 

 

Wilt u tijdens één van deze activiteiten helpen? Er hangt een intekenlijst op de gang bij de deur van de klas. Bent u niet in de gelegenheid om uw naam in te vullen, mag u ook altijd een mail sturen naar de leerkracht van uw kind. 

 

Op woensdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. U bent van harte welkom op het schoolplein om half negen om de Sint en zijn Pieten te ontvangen Wanneer de schooldeur open is gaan de kinderen met de leerkracht eerst naar binnen. Daarna kunt u plaats nemen in de hal en achter de kinderen aansluiten. De Sint wordt verwelkomd en daarna gaan de kinderen naar de klassen om daar het feest verder te vieren. U kunt uw kind op de gewone tijd weer ophalen. 

sinterklaas.jpg
kerstengel.jpg

Kerstmusical

Wij zijn voornemend om met kerst een kerstmusical op te voeren met kinderen uit verschillende groepen. Wij zoeken ouders die ons graag willen helpen met oefenen. Wie is dit jaar onze kerstengel en wil ons helpen? Laat het horen aan Marloes of Tamara

 

Save the date! Donderdag 20 december om 8.30 uur zal de musical opgevoerd worden in de kerk. Donderdagavond houden wij een kerstdiner op school. Meer informatie volgt later....

 

Fb en Insta

fb en insta.jpg

Volgt u ons al op Facebook en Instagram? Reelmatig posten wij leerzame activiteiten of interessante uitjes. Geef ons een 'like' en u blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen in en rondom de school!

Agenda

Dinsdag 13 november:

Koffieochtend vanaf 8.30 uur

 

Donderdag 15 november:

Tamara afwezig vanwege tweedaagse

 

Vrijdag 16 november:

Sint Creamiddag

Tamara afwezig vanwege tweedaagse

 

Maandag 19 november:

Ouder-kindgesprekken deze week

 

Dinsdag 20 november:

Ouder-kind avondgesprekken

 

Maandag 26 november:

Studiedag Leren zichtbaar maken: alle leerlingen zijn vrij

 

Donderdag 29 november:

Schoen meenemen

 

herfst1.png
 
Kikker is een held!
 
John F. Kennedyschool

Obrechtlaan 12
2692 BV 's-Gravenzande
0174 - 414 944
info@kennedy.wsko.nl

 
Copyright © 2018 jfkschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden