bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
John F. Kennedyschool
Nieuwsflits 12-11-2021

Ouderavond noodgedwongen verzet

Misschien is het u opgevallen en heeft u mij de afgelopen dagen gemist op het plein? Helaas heeft het coronavirus mij getroffen. Op het moment dat ik dit schrijf, heb ik lichte klachten en kan ik gelukkig vanuit huis nog wat werken. 

Maar dit betekent tegelijkertijd dat de ouderavond van aanstaande dinsdag helaas niet kan doorgaan. De voorbereidingen om de ouderavond veilig in de richten waren in volle gang. Wij zijn nog steeds voornemens om de ouderavond fysiek door te laten gaan, tenzij er tijdens de persconferentie nieuwe maatregelen worden getroffen die er voor zorgen dat een fysieke bijeenkomst niet haalbaar is. 

De nieuwe datum wordt dinsdag 30 november. Heeft u zich al ingeschreven, dan kunt u de tijd aanhouden die u ingevuld heeft. Heeft u zich nog niet ingeschreven, kunt u dit alsnog doen via de volgende link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJNzH09wSbf9sq4NhXeRGwvF-ZfqV4H5YJkJur1Ca1lS677A/viewform

Met vriendelijke groet,

Tamara van Wingerden

Advisering voortgezet onderwijs vanaf groep 7

Op basisschool John F. Kennedy zien wij de leerlingen acht jaar lang tot zij de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Een belangrijke stap voor leerlingen en ouders, waardoor een zorgvuldige aanpak van belang is.

Om de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken krijgt iedere leerling een advies van de basisschool. Dit advies geeft aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Aan het schooladvies wordt veel aandacht besteed. Er wordt gekeken naar algehele ontwikkeling van het kind tijdens de basisschoolperiode. Verschillende factoren spelen een rol om tot een juist advies te komen.

 

Het was de gewoonte de afgelopen jaren om in groep 8 alle leerlingen in november een voorlopig advies te geven en in februari het definitief schooladvies te geven. Het advies bepaalt op welk niveau een leerling zich mag inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. 
Vanaf dit schooljaar willen wij het adviestraject al starten in groep 7. Zo kunnen wij u en uw kind een vroegtijdig, transparant en onderbouwd advies geven. 

Eén van de redenen om de adviesprocedure al in groep 7 te starten, is dat leerling nog een kans krijgen om aan eventuele verbeterpunten voor het komende schooljaar te werken. Een verbeterpunt kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling vaker zijn huiswerk op tijd inlevert. Of dat leerlingen consequenter aan hun doelen werken. Daarbij is het voor u prettig als ouder dat u een langere tijd heeft om samen met uw kind na te denken over welke school het beste bij hen pas.

In november zullen zowel de groep 8 leerlingen als de groep 7 leerlingen een voorlopig advies krijgen. In het daarop volgende gesprek wordt het advies besproken met u en uw kind en bent u in de gelegenheid om vragen te stellen. 

Groeigesprekken

groei.jpg

In de week van 22 november hebben wij de groeigesprekken gepland. Zoals u gewend bent, zal dit gesprek gevoerd worden door de leerkracht(en), de ouders en het kind zelf.

Via de link hieronder kunt u intekenen voor de groeigesprekken. Vult u alleen in op lege tijden en haalt u alstublieft geen andere namen weg, daarmee dupeert u andere ouders. Zit uw kind in groep 7-8, kunt u intekenen via de link 'voorlopig adviesgesprekken'.

Intekenen groeigesprekken groep 1 t/m 6

Intekenen voorlopige adviesgesprekken groep 7 en 8

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen vandaag hun portfolio mee naar huis. U kunt de ontwikkelingen van de afgelopen periode bekijken. Uw kind kan daar vast veel over vertellen. Wij zien het portfolio graag weer terug op vrijdag 26 november. 

Goed nieuws!

welkom-in-ons-team.jpg

Wij hebben een vervanger kunnen vinden voor de vacature in groep 1-2. Carola Gerritse zal vanaf 1 januri de groep draaien op donderdag en vrijdag. Dit zal zij doen tot de zomervakantie. Carola heeft veel ervaring in het onderwijs en werkt de laatste jaren als tijdelijke inval. 

Dit betent voor ons dat de vacature tijdelijk is ingevuld. Het geeft ons wat meer tijd om op zoek te gaan naar een fijne juf vanaf de zomervakantie. 

Carola zal zich aan het einde van het jaar voorstellen in de nieuwsbrief. 

Informatie coronamaatregelen

Zoals in de hele samenleving, krijgen ook wij te maken met een (lichte) stijging van het aantal coronabesmettingen onder onze leerlingen en medewerkers. Wij willen u daarom vragen waakzaam te zijn op klachten bij uw kind(eren).

Wij willen u graag uitleggen hoe wij op dit moment omgaan met de situatie, natuurlijk altijd in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM.

In het basisonderwijs is vanaf 20 september de quarantaineplicht voor de hele klas komen te vervallen. In principe hoeft niet meer de hele klas thuis te blijven wanneer er een besmette leerling is. De GGD kan nog wel aanvullend advies geven wanneer er meer besmettingen zijn in een klas. Wij hebben daarom ook overleg met de GGD in dit soort situaties. Zodra er een ander besluit genomen wordt dan hiervoor beschreven, zullen wij u dit direct laten weten via een Parrobericht.  

Op dit moment willen wij u graag het volgende meegeven:

1. In de beslisboom (zie link) kunt u lezen wanneer uw kind wel of niet naar school kan komen. Beslisboom

2. Wanneer er in een klas al een besmette leerling is, vragen wij u uw kind ook met milde klachten thuis te houden en te laten testen.
Indien de testuitslag negatief blijkt te zijn, dan mag uw kind gewoon weer naar school komen, ook als uw kind dan nog milde klachten heeft. Indien uw kind na de testuitslag nog koorts heeft, benauwd is en erg hoest, dan mag uw kind niet op school komen tot de klachten weg zijn of mild zijn geworden.

3. Wanneer uw zoon of dochter coronagerelateerde klachten heeft, adviseert de GGD een test- en thuisblijfadvies. Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of coronatest.nl (gebruik bij klachten nooit alleen een zelftest, maar maak aanvullend een afspraak bij de GGD). De meest voorkomende klachten zijn:
· verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
· hoesten
· benauwdheid of kortademigheid
· verhoging of koorts
· plotseling verlies van reuk en/of smaak.

5. Wij vinden het fijn als u ons op de hoogte houdt van testen en uitslagen via de mail of telefoon.

Agenda

Dinsdag 16 november:
Proeftoets van Dia voor groep 8

Maandag 22 november:
Deze week vinden de groeigesprekken en de voorlopig adviesgesprekken plaats

Dinsdag 23 november:
Groeigesprekken en voorlopig adviesgesprekken 's avonds

Woensdag 24 november:
MR vergadering

Donderdag 25 november:

Schoen mee naar school

Dinsdag 30 november:
Ouderavond onderwijsvernieuwing

Het team van de Kennedyschool

wenst u een fijn weekend.

De volgende Nieuwsflits verschijnt op vrijdag 26 november 

 
Zon, Zomer, Feest
 
John F. Kennedyschool

Obrechtlaan 12
2692 BV 's-Gravenzande
0174 - 414 944
info@kennedy.wsko.nl

 
Copyright © 2018 jfkschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden