bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
John F. Kennedyschool
Nieuwsflits 01-02-2019

Twan stelt zich voor....

Twan.jpg

Vanaf maandag 4 februari ben ik de nieuwe leerkracht in groep 7. Ik zal mij even voorstellen:

Ik ben Twan van den Burg en 20 jaar oud. Ik ben nog aan het studeren op de PABO aan de Thomas More hogeschool in het vierde leerjaar. Ik ben een gezellige, vrolijke jongen. Ik voetbal op de FC ‘s-Gravenzande. Ik spreek vaak met mijn vrienden af en ik houd heel erg van reizen. Ik heb ook nog een bijbaan bij bistro de Herberg in ‘s-Gravenzande. Ik heb in de afgelopen 3 jaar veel stagescholen gezien en hier erg veel geleerd. Vanaf maandag 4 februari sta ik hier voor de klas. Dit is mijn eerste echte baan als leerkracht en ik heb hier erg veel zin in en kijk uit naar deze uitdaging.

Open dag!

flyer.jpg

Bericht van de MR

Hallo ouders,

 

Tijdens de laatste MR-vergadering is besproken dat ook wij zo nu en dan een stukje gaan aanleveren voor de nieuwsbrief. Laten we deze keer aftrappen met wat de MR is en waarvóór de MR er is (en er moet zijn).

 

MR staat voor medezeggenschapsraad en is er om mee te kunnen denken over en invloed te kunnen hebben op onderwerpen die er spelen op school, waarvan bij wet is bepaald dat de MR daarbij betrokken mag / moet worden.

 

De MR bestaat uit een aantal leerkrachten en ouders die verkozen zijn. De MR vertegenwoordigt zo alle ouders en leerkrachten en mag namens hen met de directie in overleg gaan over diverse onderwerpen. Zo stonden tijdens de vergadering van 23 januari bijvoorbeeld onderwerpen als ‘Urenberekening / margedagen’ en ‘Ouderavond’ op de agenda, maar ook beleidsplannen en jaarbegrotingen worden periodiek besproken.

 

De wet bepaalt dat over sommige onderwerpen de MR een advies uit mag brengen, andere onderwerpen vereisen instemming van de MR voordat een besluit kan worden doorgevoerd. Het is goed dat deze kaders duidelijkheid scheppen voor moeilijke kwesties, maar veelal merken we dat MR en directie dezelfde doelen nastreven en dezelfde belangen voorop stellen.

Er zijn ook zaken die de MR niet zomaar namens ‘de achterban’ mag besluiten, soms moeten de ouders geraadpleegd worden. Een goed voorbeeld daarvan is het aanpassen van het schooltijden. Destijds bij het voorstel om over te stappen naar een continurooster is dit bijvoorbeeld gebeurd door middel van een enquête die aan alle ouders (m.u.v. groep 8 kinderen) is aangeboden.

 

In een volgende nieuwsbrief zullen wij de samenstelling van de MR uiteenzetten. Mochten er vragen zijn aan de MR, dan horen wij dit graag. Dit kan bijvoorbeeld via mr@kennedy.wsko.nl

Regionale finale voorleeswedstrijd

Tijdens de kinderboekenweek hebben we met groep 5 t/m 8 een voorleeswedstrijd gehouden. De winnaars waren Kayla uit groep 6 en Liz uit groep 8.

De winnaars uit groep 7/8 mogen vervolgens meedoen met de regionale finale.

Dit betekent dat Liz komende woensdag, 6 februari, onze school vertegenwoordigt in de regionale finale die wordt gehouden in de bibliotheek van 's-Gravenzande.


We wensen Liz heel veel succes!

voorleeswedstrijd.png

Koffieochtend

kopje koffie.png

Op woensdag 6 februari houden wij weer een koffieochtend. Deze keer met een thema. Het onderwerp van deze koffieochtend is groep 7 en 8 in de middagen. Sinds dit schooljaar werken de groepen 7 en 8 in de middagen samen aan vooral de zaakvakken, spelling en Engels. Twee weken geleden hebben alle ouders van groep 7 en 8 een brief gekregen, waarin wij onze bevindingen gedeeld hebben.

 

Wij bieden deze koffieochtend aan om samen met geinteresseerde ouders in gesprek te gaan over de inhoud van brief. Juf Marjon zal ook aansluiten. Heeft u vragen of opmerkingen en kunt u niet aanwezig zijn? Dan kunt u dit laten weten aan Marjon of Tamara, zodat we dit mee kunnen nemen tijdens het gesprek. De koffieochtend start direct om 8.30 uur. Tot 6 februari! 

griep.jpeg

Gezamenlijk besluit

De directies van WSKO hebben deze week in gezamenlijkheid besloten om niet mee te doen aan de oproep van hun vakbond (Algemene Vereniging Schoolleiders) om in de week van 4 tot en met 8 februari de vervanging van zieke werknemers niet in te vullen. Opzet was om hiermee te benadrukken dat er onevenredig veel tijd en werkdruk ontstaat om vervangingen te organiseren. Bijvoorbeeld bij het verdelen van een groep over andere klassen, intern begeleiders voor de klas te zetten, het naar huis moeten sturen van klassen. Zowel directies als bestuur onderkennen dit probleem, maar willen kinderen en ouders er in dit geval niet mee confronteren. Er zal dus alles aan gedaan worden om bij ziekte van werknemers de kinderen binnen de school op te vangen. Het kan in deze week wel voorkomen dat in uitzonderlijke situaties onze school niets anders kan dan uw kind wel naar huis te sturen, maar u wordt hierover altijd geïnformeerd. Over een eventuele landelijke staking op 15 maart a.s. hoort u nog van ons.

Agenda

Woensdag 6 februari:

Koffieochtend met als thema groep 7 en 8 in de middagen

 

Donderdag 7 februari:

Open dag!

 

Vrijdag 15 februari:

Studiedag: alle leerlingen zijn vrij

 

Maandag 18 februari:

Rapport mee

Deze week vinden de ouder-kind gesprekken plaats

Groep 8 krijgt deze week het definitief schooladvies voortgezetonderwijs

 

Maandag 25 februari:

Start voorjaarsvakantie

 
Sinterklaasfeest 2018
 
John F. Kennedyschool

Obrechtlaan 12
2692 BV 's-Gravenzande
0174 - 414 944
info@kennedy.wsko.nl

 
Copyright © 2018 jfkschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden