bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
John F. Kennedyschool
Nieuwsflits 13-09-2019

Parro, nieuwsbrief of ouderportaal?

parro.png

Via verschillende kanalen krijgt u van ons informatie over uw kind en activiteiten in en rondom de school. Wij vinden het belangrijk om duidelijk te zijn in de communicatie. Hieronder kunt u meer lezen over hoe wij u als ouder voorzien van informatie.


Via Parro ontvangt u berichten vanuit de groep. U wordt door de leerkracht op de hoogte gehouden van gebeurtenissen in en rondom de groep, van zowel leuke als belangrijke schoolzaken. Ook zullen hierop foto’s van bijvoorbeeld groepsactiviteiten worden gedeeld.

Onze nieuwsflits verschijnt eens in de twee weken op vrijdag per e-mail. In de nieuwsflits staan allerlei mededelingen omtrent actuele activiteiten, vervanging, ziektegevallen, speciale projecten, laatste (nieuws)berichten, enzovoort. Voor het goed ontvangen van de nieuwsbrief is het belangrijk dat uw contactgegevens in dit systeem actueel zijn. Mocht u een nieuw mailadres hebben of ontvangt u nog geen nieuwsbrief, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Thea (t.veenman@kennedy.wsko.nl) van de administratie om de gegevens aan te passen.

Voor het volgen van de voortgang van uw kind(eren) gebruiken we het ouderportaal van Parnassys. Hiervoor heeft u inloggegevens nodig. Deze kunt eveneens opvragen bij Thea. In het ouderportaal vindt u ook de jaarkalender met daarin alle schoolactiviteiten.


U krijgt een e-mail als er sprake is van een persoonlijk bericht betreffende uw kind.

U krijgt een groepsmail met mededelingen met betrekking tot de groep van uw kind of een schoolbericht met informatie ten aanzien van school voor iedereen, bijvoorbeeld een uitnodiging voor de startgesprekken. 

Informatieavond 19 september

In de periode na de zomervakantie wordt jaarlijks een informatieavond georganiseerd voor de ouders van alle kinderen. Dit jaar zal de informatieavond op donderdag 19 september zijn.


We nodigen u van harte uit tussen 19.30 uur en 20.30 uur.
 


De optzet zal dit jaar iets anders zijn. Voor groep 3 en groep 8 is er een vast moment gepland waarin ouders informatie krijgen van de leerkracht. De reden hiervan is dat er veel informatie is voor deze groepen, waardoor het fijner is om dit gezamenlijk met alle ouders tegelijk te bespreken. 


Voor de overige groepen houden we een inloopmoment. U kunt binnenlopen tussen 19.30 uur en 20.30 uur in de klas van uw kind(eren). Daar ligt informatie op de tafels van de kinderen en u kunt gerichte algemene vragen stellen aan de leekracht. In het schema kunt u zien hoe de avond is opgebouwd.

 

U bent van harte welkom! Tot 19 september.

 

rooster informatieavond.jpg

Nieuwe methodes dit schooljaar

De-Wereld-in-Getallen.jpg

Dit jaar werken wij met twee nieuwe methodes. Eén methode voor rekenen en één voor spelling en taal. In deze nieuwsbrief vertel ik u wat over de nieuwste methode van rekenen. In de volgende nieuwsbrief komt de spelling- en taalmethode aan bod. 

 

Wereld in getallen:

Vanaf groep 3 t/m 7 werken wij dit jaar met de nieuwste versie van de lesmethode ‘Wereld in getallen’. Groep 8 werkt dit jaar nog met de vorige versie omdat de nieuwste versie nog niet volledig ontwikkeld is. Volgend jaar zal groep 8 wel met de nieuwste versie werken.

In het kort zal ik u uitleggen wat de grootste verschillen zijn. In de aanpak van de nieuwste versie wordt iedere dag een nieuw leerdoel aangeboden, waarbij gestart wordt met een heldere instructie door de leerkracht. Het digibord ondersteunt de instructie met uitdagende voorbeelden en filmpjes. Na de instructie volgt voor ieder kind de basistaak die naadloos aansluit op de gegeven instructie. Daarna worden de oefeningen aangeboden op het eigen niveau van elk kind. Deze takenmix is persoonlijk en dus voor elk kind anders. Op basis van de vorderingen krijgt het kind een makkelijkere of moeilijkere oefening aangeboden of een oefening om te werken aan kennis, inzichten en vaardigheden van een onderliggend leerdoel.

De methode biedt voldoende mogelijkheden om rekenstof aan te passen aan het niveau van de leerling door praktijkgerichte oefeningen. Er wordt gerekend in een context: Welke som past bij een situatie? Wat betekenen getallen in die som? En wat betekent het antwoord? De rekenthema’s sluiten aan bij het dagelijkse leven, zodat de rekenproblemen voor de kinderen herkenbaar zijn.

Daarnaast wordt de lesstof digitaal aangeboden. Digitaal werken is niet het doel van de les. Als rekendoelen zich beter lenen voor papier bieden we een werkboekje aan. Zo werken de kinderen in het werkboek bij oefeningen waar zij een verhaal bij een som bedenken en tekenen zij als ze moeten meten met een liniaal. Zij werken daarom ‘optimaal digitaal’.

De afgelopen twee jaar hebben wij in de bovenbouw met Snappets gewerkt. Vanaf dit jaar werken wij daar niet meer mee. Gebleken is na evaluatie binnen het team dat we instructie geven een essentieel onderdeel van onze les vinden. Bij het werken met Snappets misten wij op dat gebied inhoud en ondersteuning en hadden wij daar meer behoeften aan. In de nieuwe versie van ‘Wereld in getallen’ zien we die ondersteuning en inhoud wel.

Agenda

schoolfotograaf.jpg

Donderdag 19 september:

Informatieavond vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur

 

Maandag 23 september:

Start themaweken 'Reis mee'

 

Woensdag 25 september:

WSKO studiedag: alle leerlingen zijn vrij!

 

Vrijdag 27 september:

Schoolreis

 

Vrijdag 4 oktober:

Schoolfotograaf

Nieuws uit omgeving 's Gravenzande

Blokfluitleerlingen gezocht

Muziekvereniging Westlandse Harmonie zoekt nog blokfluitleerlingen voor dit seizoen. Zij leren in ongeveer 40 lessen noten lezen en blokfluit spelen en maken kennis met andere muziekinstrumenten. Kinderen vanaf groep 5 kunnen aan de lessen meedoen. klik hier voor meer informatie

Typecursus TypeWorld

Op donderdag 26 september 2019 start er bij VU Westland in gebouw Maesemunde te ’s-Gravenzande weer een cursus typen voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 (vanaf 9 – 10 jaar).

De cursus bestaat uit 15 lessen en wordt wekelijks gehouden donderdagmiddag van 15.30 – 16.30 uur. De kosten bedragen 123 Euro.
De lesdata zijn 26 september; 3, 10, 17 en 31 oktober; 7, 14, 21 en 28 november; dinsdag 3 december, 12 en 19 december 2019; 9, 16 en 23 januari 2020.
Naast de wekelijkse les moeten de kinderen 3 x een half uur of 6 x een kwartier per week thuis oefenen.

TypeWorld is een interactieve en uitdagende online typecursus voor kinderen vanaf ongeveer 9 – 10 jaar. Ze leren er op een zelfstandige manier blind typen met tien vingers. TypeWorld is opgezet in game-vorm. Het is een wereld met eilanden waarop dorpen met oefeningen staan. Voor elke afgeronde oefening ontvangen zij een beloning in de vorm van gadgets. Ze verzamelen deze gadgets op hun eigen eiland, waardoor dit steeds voller en mooier wordt.

TypeWorld is ontwikkeld samen met ervaren typedocenten. Bij deze typemethode oefenen ze met typen op nauwkeurigheid, ritme en snelheid. Goede typevaardigheid is tegenwoordig net zo belangrijk als goed kunnen schrijven. Verschillende onderzoeken tonen aan dat goed kunnen typen zorgt voor betere prestaties, zoals tijdswinst en focus op de inhoud. Met name is deze cursus ook heel geschikt voor kinderen met dyslexie.

De voordelen op een rij:

- blind leren typen met tien vingers;
- spelenderwijs leren typen in 15 weken;
- veel aandacht voor houding en vingerposities;
- 100 – 145 aanslagen per minuut;
- voortgang en resultaten inzichtelijk voor begeleider;
- mogelijkheid om niveaus in te stellen;
- overal oefenen via internet;
- certificaat met eindresultaat.


Aanmelding is mogelijk via de website van VU Westland: www.vuwestland.nl 
Nadere informatie over de cursus kan verkregen worden bij Lydia Baas, tel.nr. 06-42498377 of per mail: lydiabaas1@gmail.com

Met vriendelijke groet, Lydia Baas, docente typen

Het team van de J.F. Kennedyschool

zon.png

wenst u een heel fijn weekend.

De volgende nieuwsflits verschijnt op vrijdag 27 september 2019

 
Zon, Zomer, Feest
 
John F. Kennedyschool

Obrechtlaan 12
2692 BV 's-Gravenzande
0174 - 414 944
info@kennedy.wsko.nl

 
Copyright © 2018 jfkschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden