Okidoki

Peuteropvang in de J. F. Kennedyschool
Okidoki biedt vanaf januari 2017 peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar in de J. F. Kennedyschool. Geopend: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.00 uur. In een veilige, vertrouwde omgeving kunnen kinderen spelen met andere kinderen onder deskundige begeleiding.

Ontwikkeling stimuleren

Met het ontwikkelingsprogramma Ben ik in Beeld met als onderdeel de VVE-methode Uk & Puk sluiten de activiteiten van de peuteropvang goed aan op de visie van de basisschool. Onder toezicht van pedagogisch medewerkers leren kinderen spelenderwijs communicatieve en sociale vaardigheden. Dit betekent onder andere dat pedagogisch medewerkers altijd kijken naar wat de kinderen ondernemen en wat ze interessant vinden om zo bij hun belevingswereld aan te blijven sluiten.

Belangrijke kenmerken uit Ben ik in Beeld

Veel interactie
Een dagritme geeft rust
Thema’s en themahoeken om te spelen
Interactief voorlezen
Activiteitenspin
Oog voor de ontwikkeling van het kind

Bij Okidoki is elke dag een ontdekkingsreis voor uw kind. Ons motto is dan ook: Ontdek het talent dat je bent.

Heeft u vragen, wilt u kennismaken of uw kind aanmelden, neem dan contact op met Okidoki via 0174 44 15 10 of planning@okidoki-kdv.nl. Website: www.okidoki-kdv.nl