Informatie

Kinderen komen met veel plezier naar onze school!
De John F. Kennedyschool is een kleinschalige basisschool gelegen in de wijk Zandevelt. We besteden veel aandacht aan het welbevinden van kinderen, dit zorgt immers voor de beste leerresultaten!
Door de overzichtelijke groepen hebben de leerkrachten genoeg tijd en ruimte om alle kinderen de aandacht en ondersteuning te geven die zij verdienen. Niet voor niets hoort de John F. Kennedyschool tot de beste basisscholen van het Westland!
U gunt uw kind toch ook de John F. Kennedyschool?

Ononderbroken ontwikkelingsproces
Het onderwijs is op onze school zodaning ingericht, dat we een ononderbroken ontwikkelingsproces nastreven voor alle leerlingen. Na een kleuterperiode van minimaal twee schooljaren, doorlopen de leerlingen de jaarklassen t/m groep 8. Daarbij passen we de leerstof aan het niveau en het tempo van de individuele leerling!

Individuele aandacht en begeleiding
In ons onderwijs geven we veel individuele aandacht en begeleiding. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de groep. De leerkracht helpt de leerling tijdens het zelfstandig werken aan de instructietafel. 
Indien nodig wordt hulp geboden buiten de groep.

Kwaliteit
Om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en het bovenstaande waar te kunnen maken, volgen alle teamleden regelmatig nascholing, zowel op schoolniveau als op individueel niveau. Op deze manier realiseren we adaptief onderwijs, dit is onderwijs waarin de leerling centraal staat.