JohnF.Kennedyschool

Wie zijn wij?

Onze school is gelegen in de wijk Zandevelt in ’s-Gravenzande, gemeente Westland. De school kenmerkt zich als kleine school met 5 groepen. (ca 107 leerlingen)
Ons schoolgebouw is 35 jaar oud en ziet er eigentijds uit. Frisse kleuren geven het geheel een vrolijk aangezicht. Naast de entree ziet u overduidelijk ons logo; vier puzzelstukjes waarbij de basisschool één stukje vertegenwoordigt. De basisschool is een onderdeel van het leven, waarbij wij ernaar streven om samen met de ouders goed aan te sluiten bij het leven van uw kind; de basisschool als een stukje van de gehele puzzel.

Rondom de school zijn er twee grote speelplaatsen. De kleuters beschikken over een eigen afgesloten speelplaats met een grote zandbak. Tevens maken wij gebruik van de speelruimte die het achtergelegen park ons biedt; voetbal/basketbalveld en speeltoestellen en vrije speelruimte.

Inpandig is de school een ruim licht schoolgebouw met veel glas en licht dat naar binnen kan schijnen.
De school heeft het keurmerk “Frisse School”. Kinderen leren en presteren beter bij een prettige temperatuur in de klas en een lage CO2 concentratie. Daarom is er in de groepen 1 t/m 8 een geautomatiseerd klimaatsysteem aangebracht, dat de CO2-waarde en de binnentemperatuur regelt. De school is voorzien van een computerlokaal en een speelzaal. De lokalen zijn voorzien van digiborden.

Sinds april 2016 is in de school ruimte gemaakt voor een peutergroep. Met de intrede van deze groep is de school zich verder aan het ontwikkelen tot integraal kind centrum. Dat houdt in dat wij werken aan ononderbroken leerlijnen op cognitief en sociaal emotioneel vlak. Daarnaast coördineert ‘Okidoki” ons continurooster. Zie voor verder informatie www.johnfkennedy.wsko.nl of www.okidoki-kdv.nl.