JohnF.Kennedyschool

Uitleg palmpasen

Deze week mocht ik aan de bovenbouw uitleggen wat een Palmpaasstok is en wat je er aanhangt.
Een Palmpasenkruis is niet zomaar een kruis, maar deze heeft een betekenis. Het Palmpasen kruis heeft de vorm van een kruis en is versierd met een aantal symbolen.
Het groene takje verwijst naar de intocht van Jezus, die op een ezel Jeruzalem binnen reed. Hij werd hierbij ingehaald door mensen die Hem met palmtakken toezwaaiden. Ook verwijst het groene takje naar het begin van het voorjaar.
Het haantje van brood, zit op de bovenkant van het kruis: de haan kraait als de zon op komt, maakt je wakker en vertelt je dat het licht er aan komt. Het haantje verwijst naar Petrus: voordat de haan kraaide had hij drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende op Goede Vrijdag. Het haantje is van deeg en dat is een teken van leven. Het is ook de verwijzing naar Witte Donderdag, de dag van het laatste avondmaal.
De vorm is een kruis: het kruis verwijst naar het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag.
De twaalf doppinda’s verwijzen naar de 12 apostelen of vrienden van Jezus. En de 30 rozijnen verwijzen naar de 30 zilverlingen, het geld dat Judas kreeg voor zijn verraad.
De mandarijnen zijn tekenen van vreugde over het nieuwe leven dat Pasen heeft gebracht. Maar zijn ook wat zurig en staan voor de zure wijn die Jezus kreeg te drinken toen hij op het kruis dorst had.
Het snoep en de andere versiersels zijn tekens van vreugde over het nieuwe leven dat Pasen gaat brengen en geven aan dat Palmpasen een feest is. Er hoort ook een ronde vorm bij de Palmpasenstok, een cirkel staat voor de kringloop van het jaar en van het leven.

Aan de kinderen heb ik gevraagd wat je nu wel en wat je niet erop hangt. Mooi was dat de appel er niet echt aan hoort, maar iemand zei dat het verwijst naar Adam en Eva. Mooi gevonden. En die kiezelsteentjes die zouden kunnen staan voor de rots die voor het graf lag en werd weggerold.

Van harte is iedereen uitgenodigd voor de Palmzondagviering 9 april om 09.30 uur in de kerk aan de Iepstraat 1 waar mijn collega diaken Dits de viering zal leiden. Daarna brengen de kinderen de Palmpaasstok naar De Kreek. Hopelijk zijn er veel kinderen.

Namens mijn collega pastor Kwee wens ik iedereen Zalig Pasen toe.
Els Geelen, pastoraal werker