Formulieren

Aanmelden en inschrijven

Wanneer u interesse heeft in onze school, kunt u een afspraak maken met onze directeur, Tamara van Wingerden, voor een rondleiding. Belt u daarvoor 0174 414944.
Tijdens de rondleiding kunt u het gebouw bekijken, neemt u een kijkje in onze groepen, krijgt u informatie en kunt u al uw vragen kwijt.

Na afloop van de rondleiding krijgt u van ons een inschrijfformulier. Dit mag u direct invullen of later bij de school inleveren. Bij het inschrijfformulier hebben wij van het kind ook een kopie van het identiteitsbewijs nodig.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen aanmelding en inschrijving. Onder aanmelding wordt verstaan dat ouders melden dat zij belangstelling hebben voor plaatsing van hun kind op de school van hun voorkeur. Onder inschrijving wordt verstaan dat kinderen definitief worden opgenomen in de administratie van de school, waardoor het kind voor rijksbekostiging in aanmerking komt. Deze inschrijving wordt schriftelijk of per e-mail door de school bevestigd.

Bij het aannemen van kinderen die afkomstig zijn van een andere school, gaan nemen wij vóór inschrijving altijd contact op met de huidige school.

Inschrijfformulier

Verlof aanvragen

- Vakantieverlof
U heeft mogelijk recht op extra vakantieverlof wanneer u vanwege uw beroep niet met uw gezin op vakantie kunt tijdens één van de reguliere schoolvakanties. Hier zijn vaste voorwaarden aan verbonden.

- Bijzonder verlof
In uitzonderlijke situaties kunt u verlof krijgen wegens gewichtige omstandigheden. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, een huwelijksjubileum of het overlijden van een familielid. U dient dit tijdig, maar in ieder geval één week van tevoren, te melden bij de directeur van de school.

- Religieuze verplichtingen
De leerplichtwet biedt ouders en jongeren de mogelijkheid om verlof te krijgen voor religieuze verplichtingen. Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren kan door de directeur niet gehonoreerd worden. Het verlof geldt alleen voor de dag waarop uw kind de plicht moet vervullen.

Formulier verlof aanvragen

Medicijngebruik

Hierbij gaat het om kinderen die medicijnen hebben die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook onder schooltijd (bijvoorbeeld: pufjes voor astma, antibiotica, etc). De ouders vragen aan de directeur of de school medewerking wil verlenen bij het verstrekken van middelen.

De toestemming van ouders is dus gegeven. Als de directeur - na overleg met de leerkracht(en) van de desbetreffende leerling - bereid is het medicijn te verstrekken, wordt dit schriftelijk vastgelegd d.m.v. de medicijnenovereenkomst voor ouders. Deze overeenkomst wordt in het dossier van de leerling bewaard.
De leerkracht neemt alleen medicijnen in ontvangst in originele verpakking en uitgeschreven op naam van het kind. De leerkracht leest de bijsluiter goed, zodat hij/zij op de hoogte is van eventuele bijwerkingen.

Formulier medicijnverstrekking