Oudervereniging

De oudervereniging ondersteunt het team van leerkrachten actief door het organiseren van diverse activiteiten. Hierbij kunt u denken aan:
afscheidsmusical, carnaval, creatieve middag, kerstbuffet, Kinderboekenweek, optocht voor de kleuters op Koningsdag, oud-papier, Pasen, projectweek, schaats- en/of skatebeurs, schoolreis, sinterklaasfeest en voorleesontbijt.

De oudervereniging vergadert gemiddeld eenmaal per maand. Tijdens de vergaderingen wordt actief meegedacht over de te organiseren activiteiten, maar ook de dagelijkse gang van zaken op school wordt besproken.

Om de diverse activiteiten te kunnen betalen, wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van € 22,50 per kind per schooljaar. U ontvangt hiervoor een factuur.

Heeft u een vraag voor de oudervereniging? Stuur een e-mail naar ouderraad@kennedy.wsko.nl