JohnF.Kennedyschool

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat.

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Wij stellen ons permanent de volgende vragen aan leerlingen, ouders en betrokkenen van de school. 

-Wat beloven wij?
-Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?
-Doen we wat we beloven?
-Hoe meten we dat?
-Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?
-Welke aspecten willen we verbeteren?
-Hoe pakken we dat aan?

Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het SchoolOndersteunings-Profiel (SOP) en biedt een eerste richting. Download