WSKO

Alle katholieke basisscholen in de gemeente Westland behoren tot het bestuur van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs. Het college van bestuur, oftewel bevoegd gezag, wordt ondersteund en geadviseerd door medewerkers van het servicebureau. Het college van bestuur onderhoudt de contacten met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De schooldirecteuren onder-houden op hun beurt contact met de Medezeggenschapsraad namens het college van bestuur.
Het college van bestuur wordt geadviseerd door het managementberaad, dat wordt gevormd door alle schooldirecteuren.

 

Het adres van het bestuursbureau is:
De Ruijtbaan 83 - 2685 RS te Poeldijk
telefoon: 0174 - 280 446
e-mail: info@wsko.nl website: www.wsko.nl